Новини
медицински услуги

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“

ще решава важни въпроси относно качеството на персонализираните медицински услуги и връзката му с реалните потребности на пациентите, възможностите за внедряване на съвременни технологии и апаратура в медицинската диагностика, параметрите на профилактиката и лечението на заболявания на ендокринната система и щитовидната жлеза, развитието на медицински и здравен туризъм, създаването на „мрежа“ от организации и фирми в основната сфера на дейността от България и чужбина.

стимулиране на иновационната дейност

Основната дейност

на Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“

е насочена към стимулиране на иновационната дейност и активни съвместни дейности за проучване на „добри практики“ при въвеждането на иновации в здравеопазването, споделяне на знания и умения за ефективното осъществяване на технологичен трансфер в медицината, работа в мрежа и разпространение на информация, проучвания и трансфер на технологии в областта на симулационните и ин-силико моделите в медицината.

симулационни модели

Същността и спецификата

на Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“

дават възможност за цялостно покритие на територията на страната, което го прави клъстер с национално значение, „региона” на което е цялата страна. Водещата идея за създаване на клъстера е обединяване на експертиза, ресурси, потенциал и мотивация за еднопосочни усилия за повишаване възможностите на членовете да разработват и внедряват в медицинската практика иновативни решения и симулационни модели, да реализират трансфер на технологии в медицината, както и създаването и пилотното реализиране на конкурентноспособни изделия и персонализирани услуги за пациенти с различен вид заболявания.